Preveda

Interaktívna konferencia mladých ve...

OZ PREVEDA zaháji VII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2015 v znamení prestížneho ocenenia udeleného pri príležitosti 150. výročia spo...

Pavúk

Prečo sa ľudia boja pavúkov

Prečo sa ľudia boja práve pavúkov a nie iného hmyzu, ako napríklad motýľov? Psychológiva tvrdia, že je to v našich mozgoch zafixované desaťtisícmi ...

Mars Rover Curiosity

Posledná “selfie” z Mar...

Tento obrázok je výsledkom januárového fotenia (2015) fotoaparátom MAHLI na konci robotickej paže. Pažu nevidno, pretože záber je skladaný z nieko...

Ohrev

Ako šetriť energiu pri kúrení

Kúrenie a zohrievanie vody môže vo firme predstavovať až 60 percent z celkových nákladov na energie. Čím účinnejší vykurovací systém vlastníte, tým vi...

Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015

OZ PREVEDA zaháji VII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2015 v znamení prestížneho ocenenia udeleného pri príležitosti 150. výročia spoločnosti BASF. Občianske združenie PREVEDA dňa 5. 5. 2014 oficiálne spúšťa VII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov.

Globálna chemická spoločnosť BASF už dlhodobo poskytuje absolútnemu víťazovi konferencie finančnú podporu na rozvoj jeho vedeckých cieľov.

Pri príležitosti 150 rokov od založenia spoločnosti BASF bude v aktuálnom ročníku udelené prestížne ocenenie – tzv. konferenčný pas, víťazovi konferencie v sekcii „Trvalo udržateľný rozvoj“.

Bratislava, 30. 4. 2015 – Občianske združenie PREVEDA usporadúva v dňoch 5. 5. − 6. 6. 2015, v poradí VII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Jedinečným a inovatívnym spôsobom organizovaná konferencia zameraná na vybrané obory prírodných, lekárskych a chemických vied je určená mladým vedeckým pracovníkom, PhD. študentom a študentom VŠ.

Konferencia poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať odborné štúdie, viesť interaktívnu diskusiu, hodnotiť jednotlivé príspevky a navyše publikovať svoje štúdie v recenzovanom zborníku príspevkov. Projektom Interaktívnej konferencie sme naštartovali cyklus vysoko erudovaných konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň majú za cieľ napomôcť k udržaniu vzdelanostnej úrovne ako i k zefektívneniu štúdia našej mladej vedeckej obce.

OZ PREVEDA každý ročník vyhlasuje víťazov jednotlivých sekcií, ako i celkového víťaza konferencie, ktorému udeľuje tzv. cenu PREVEDY. Hlavnou výhrou aktuálneho VII. ročníka Interaktívnej konferencie je i tentokrát účelovo viazaná finančná podpora na rozvíjanie vedeckých cieľov víťaza, ktorú do súťaže venovala spoločnosť BASF, generálny partner projektu. Spoločnosť BASF pri príležitosti svojho 150. výročia ozvláštnila aktuálny ročník o ďalšie prestížne ocenenie, tzv. konferenčný pas – účelovo viazané k realizácii konferenčnej cesty udelené víťazovi v sekcii „Trvalo udržateľný rozvoj“.

 „V 150 ročnej histórii spoločnosti BASF boli uskutočnené mnohé technologické objavy, ktoré podporujú udržateľný rozvoj a prispievajú k celkovej prosperite ľudstva. Teší nás, keď naša dlhodobá podpora podnecuje mladých vedcov v ich ďalšej odbornej práci, ktorá už teraz prináša pozitívne dopady na spoločnosť. Preto dúfame, že i tento ročník bude plodný na zaujímavé a trvalo udržateľné riešenia.,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.

Spolupráca Občianskeho združenia Preveda so spoločnosťou BASF je výborná ukážka ako efektívne a priamo podporiť vedecké snaženie mladej vedeckej obce. Vytvorenie vhodných podmienok pre výskum a experimentálnu prácu je základný pilier pre následnú prezentáciu dosiahnutých špičkových výsledkov. Účastníci konferencie sa každoročne prezentujú vysoko hodnotnými odbornými štúdiami a odvádzajú kus úctyhodnej a kvalitnej práce, za čo im patrí obrovský obdiv a uznanie.

Veríme, že tento moderný spôsob vzdelávania ponúkne opäť množstvo skvelých originálnych prác a zaujímavých diskusií.. Aktuálny ročník pokračuje v možnosti publikovania príspevkov v slovenskom ako aj anglickom jazyku, čo umožní prezentovať vedecké štúdie i v zahraničí. Jednotlivé príspevky sa kumulujú v stále narastajúcej databáze abstraktov v elektronickom zborníku, ktorý ponúka nespočetné množstvo aktuálnych a užitočných vedeckých informácií..“ dodal Ing. M. Ferko z Občianskeho združenia PREVEDA.

Interaktívne prostredie konferencie je otvorené odbornej, ale i širokej verejnosti. Využite tento priestor moderného vzdelávania, zapojte sa do odbornej diskusie, hodnotenia ako i do procesu vytvárania nových zaujímavých spoluprác. Prostredie interaktívnej konferencie nájdete na web stránke: www.preveda.sk

O Občianskom združení PREVEDA

Občianske združenie PREVEDA vzniklo spojením ľudí, ktorí majú snahu pretvárať spoločnosť, v ktorej žijeme, za účelom prispieť v čo najväčšej miere k jej zlepšeniu, poukázať na jej nedostatky a spoločne sa pokúšať o ich riešenie. Sme nápomocní v oblasti vzdelávania, kultúry, osvety, sociálnej výchovy. Máme ambície osloviť prevažne mladšiu generáciu, ľudí ktorí majú podobné zmýšľanie a už v rannom veku im napomôcť k ich osobnému rozvoju, k ich budúcemu úspechu, vzdelaniu a všeobecnému prehľadu, na čo najvyššej úrovni.

O spoločnosti BASF

Spoločnosť BASF tvorí chémiu – a robí tak už 150 rokov. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, produkty pre ochranu rastlín, jemnú chémiu a ropné produkty i zemný plyn. Ako popredná svetová chemická spoločnosť spája ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožňuje svojim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti. Naše produkty a riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Tento prínos je zhrnutý v našom korporátnom cieli: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2014 zamestnávala 113 000 ľudí a v roku 2014 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2014 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2014 dosiahla obrat vo výške 142 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Prečo sa ľudia boja pavúkov

PavúkPrečo sa ľudia boja práve pavúkov a nie iného hmyzu, ako napríklad motýľov?

Psychológiva tvrdia, že je to v našich mozgoch zafixované desaťtisícmi rokov skúseností, keď najmä v exotických častiach sveta boli pavúky často pôvodcami chorôb, alebo aj smrti. Preto sa veľmi veľa ľudí pavúkov neustále obáva, sú zdrojom nočných mor, arachnofóbie. Podobne sú na tom aj hady.  Zdroj informácií o tejto problematiky je časopis Evolution and Human Behavior.

Ľudský vizuálny systém si jednoducho udržiava vrodené mechanizmy, aj keď už bezprostredne už  nie sme pod “hrozbou” pavúkov (neplatí všade na svete, a už vôbec nie u hmyzu ako takého – veď len v Afrike majú muchy tse-tse na svedomí asi 400 tisíc ľudí, ktorí podľahnú malárii prenášanej hmyzom). Pavúky momentálne majú na svedomí ročne “len” 200 úmrtí – ale v minulosti to bolo oveľa viac. Uštipnutí pavúkmi, ktoré sa prejavia na človekovi, je ročne asi 40 tisíc. Najstarší hmyz, ktorý sa dochoval do dneška v jantárových a podobných nálezoch, má desiatky miliónov rokov.

Dvojica výskumníkov Joshua New an Tamsin German z University of California v Santa Barbare tvrdia, že ak človek kráča po koberci, je oveľa väčšia šanca, že spozoruje drobučkého pavúka, ako iné nebezpečenstvo, napríklad ihlu. Pretože ihla je moderný predmet. Duo psychológov vymyslelo test pre stovky študentov, kde na  obrazovkách na pár zlomkov sekundy ukazovali obrysy rôznych objektov (vyštvorčekovaných ako na kockovom papieri). Väčšina objektov študentom unikala, ale pavúci, hoci sa objavili len na pár milisekúnd, boli pri testovaní veľmi ľahko spozorovaní. Ľudský mozog sa jednoducho chráni pred nebezpečenstvom.

Posledná “selfie” z Mars roveru Curiosity

Mars Rover Curiosity

Tento obrázok je výsledkom januárového fotenia (2015) fotoaparátom MAHLI na konci robotickej paže. Pažu nevidno, pretože záber je skladaný z niekoľkých desiatok záberov. Na sníme vidno kľúčovú lokalitu “”Pahrump Hills” a stanovisko “Mojave”, ktoré sú súčasťou väčšieho útvaru na dne krátera, ktorý je cca 154 kilometrov široký. Rover Curiosity sa tu navŕtava do horninových vrstiev a skúma chemické zloženie povrchu Marsu. Zatiaľ sa zdá, že pôda má podobné zloženie ako vulkanický povrch na Havajských ostrovoch.

Rover váži 1 tonu a celý projekt stál 2 a pol miliardy dolárov. Tajným želaním výskumníkov z NASA je nájsť stopy aspoň po mikrobakteriálnom živote. Rover pristál na Marse v roku 2012 a odvtedy systematicky prehľadáva “Červenú planétu”. Objavil už pozostatky po dávnom jazere alebo zvláštnu horninu, akú na Zemi zrejme nenájdeme. Prvé “selfie” fotografie sme dostali k dispozícii už v roku 2012 – nielen však kvôli popularizácii vedy, ale aj kvôli kontrole vozidla, ktoré sa môže poškodiť v prašnom prostredí.

Zdroj: nasa.gov

Ako šetriť energiu pri kúrení

OhrevKúrenie a zohrievanie vody môže vo firme predstavovať až 60 percent z celkových nákladov na energie. Čím účinnejší vykurovací systém vlastníte, tým viac môžete vhodnou obsluhou usporiť na nákladoch. Tu je 10 tipov ako môžete ušetriť energiu vo vašom podniku:

1. Zníženie teploty – ak sa to zdá banálne, nie je. Ak na termostate nastavíte o 1°C nižšiu teplotu, ročne môžete ušetriť okolo 8 percent z odvádzanej sumy. Zvážte, či “neprekurujete” výrobnú halu, logistické centrum a podobne. Možno že pohodlná úroveň je nižšie ako používate. Je to možno aj sila zvyku.
2. Vymeňte staré a neefektívne kotle, boilery a priemyselné ohrievače za modernejšie a úspornejšie prístroje s nižšou nákladovosťou.
3. Nainštalujte ventilátory, ktoré fúkajú teplý vzduch smerom k zemi. V halách s vysokým stropom to môže ušetriť až 20 percent energie.
4. Narábajte správne s ventiláciou – zbytočné vetranie môže predstavovať až 30 percent tepelných strát, väčšinou sa odhaduje, že v komerčných a priemyselných budovách sa plytvá až štvrtinou tepla nevhodným vetraním. A to aj v budovách, ktoré sú architektonicky správne navrhnuté, vhodne lokalizované a majú dostatočne utesnené všetky úniky.
5. Správne nastavenie času je kľúč všetkého- vyplatí sa pohrať sa s timingom na termostate, aby sa nekúrilo zbytočne, aj keď už nikto nepracuje.
6. Nikdy nedovoľte klimatizácii pracovať pod 24°C (v skutočnosti je izbová teplota definová presne na 20tich stupňoch, a áno, aj pred prílišným teplom občas lekári varujú). Klimatizácia vytvára pohodlie, ale je skutočný žrút energie a navyše produkuje emisie.
7. Pri chladiacich prístrojoch rovnako dbajte, aby nepracovali, keď to vyslovene nie je nevyhnutné.
8. Je mýtus, že cez víkend, keď sa nepracuje, by kúrenie malo byť zapnuté na nízky výkon. Samozrejme to spotrebúva energiu, aj keď pomalšie – je výhodnejšie nastaviť na termostate rozkúrenie až vtedy ako sa majú ľudia vrátiť do práce.
9. Rozmyslite si dobre, kde je umiestnený teplomer termostatu, či nie je napríklad pri teplej lampe a je na mieste, ktoré reprezentuje väčšinu vykurovaného priestoru.
10. Na peciach, ktoré používajú filtre, nezabúdajte tieto filtre čistiť alebo vymieňať – môže to stáť 5 percent energie.

 

ALMA poskytuje skvelý obraz

Zrod planét v Súhvezdí Býka. Zdroj: public.nrao.eduZrod planét v ohromujúcej obrazovej kvalite, vraj ide o najlepší obrázok svojho druhu vôbec.

Astronómovia urobili obrazový záznam počas testovania zariadenia ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array’s) s novou technológiou zabezpečujúcou obrovské rozlíšenie. Zariadenie ALMA je spoločným vedeckým projektom partnerov z Európy, Severnej Ameriky, východnej Ázie a Chile.

Revolučný snímok zobrazuje disk planét v okolí “detskej” hviezdy HL Tau 450 svetelných rokov od Zeme v Súhvezdí Býka (Taurus). Nové funkcie umožňujú predtým nevídanú kvalitu obrazu – je vidno medzery medzi kruhmi, čo naznačuje, že tvorba planét je v plnom prúde.

Je to prekvapujúce zistenie, pretože veľmi malá hviezda HL Tau je “stará” iba okolo milióna rokov – v okolí takýchto hviezd sa väčšinou nepredpokladá výskyt veľkých planét. Protoplanéty sú zatiaľ zhluk prachu a plynov, ktoré sa časom kondenzujú, zrútia do seba, pričom pohltia množstvo okolitých vesmírnych objektov vrátane komét. S dostatkom hmoty sa ustália vlastnosti planéty.

Obrázok je dielo astronómov a pripomína zatiaľ práce, ktoré boli možné len v počítačových modeloch alebo umeleckých realizáciách. Zariadenie ALMA v budúcnosti môže výrazne pomôcť chápaniu vedcov ako sa vlastne formujú objekty vo vesmíre.

Zdroj: https://public.nrao.edu/